จัดซื้อจัดจ้าง

  • Posted on: 10 July 2019
  • By: admin

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง กยผ.

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2563 


ปีงบประมาณ 2562