Skip to content

เปิดรับสมัคร  บุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านวิชาการสาธารณสุข ในโครงการ 100 ปี สาธารณสุขไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ จำนวน 3 อัตรา