Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอดเทปบันทึกเสียง การประชุม การสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการใช้ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ในการจัดการสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 422.05 KB
  • File Count 1
  • Create Date 24 August 2023
  • Last Updated 24 August 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอดเทปบันทึกเสียง การประชุม การสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการใช้ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ในการจัดการสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *