Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยสนับสนุนการใช้ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ในการจัดการสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 398.95 KB
  • File Count 1
  • Create Date 5 September 2023
  • Last Updated 5 September 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยสนับสนุนการใช้ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ในการจัดการสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *