Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโครงการผลสำเร็จการบริหารจัดการภายใต้นโยบายการปฏิรูปเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ ประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 430.52 KB
  • File Count 1
  • Create Date 7 December 2023
  • Last Updated 7 December 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโครงการผลสำเร็จการบริหารจัดการภายใต้นโยบายการปฏิรูปเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ ประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *