Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนารูปแบบและจัดทำชุดความรู้ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พื้นที่ต้นแบบภาคใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 369.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 May 2024
  • Last Updated 16 May 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนารูปแบบและจัดทำชุดความรู้ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พื้นที่ต้นแบบภาคใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *