Skip to content

เรื่อง จ้างออกแบบรูปเล่มโครงการผลสำเร็จการบริหารจัดการภายใต้นโยบายการปฏิรูปเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ ประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 324.94 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 October 2023
  • Last Updated 16 October 2023

เรื่อง จ้างออกแบบรูปเล่มโครงการผลสำเร็จการบริหารจัดการภายใต้นโยบายการปฏิรูปเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ ประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *