Skip to content

เรื่อง จ้างออกแบบและพิมพ์รูปเล่มผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 3
  • File Size 746.63 KB
  • File Count 1
  • Create Date 1 May 2023
  • Last Updated 1 May 2023

เรื่อง จ้างออกแบบและพิมพ์รูปเล่มผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *