Skip to content

เรื่อง จ้างทำรายงานผลการศึกษา การศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 8
  • File Size 273.73 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 September 2022
  • Last Updated 28 September 2022

เรื่อง จ้างทำรายงานผลการศึกษา การศึกษากระบวนการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และประเด็นมุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *