Skip to content

เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 4 และ อาคาร 6 ชั้น 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 5
  • File Size 27.34 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3 May 2023
  • Last Updated 3 May 2023

เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 4 และ อาคาร 6 ชั้น 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)