Skip to content

เรื่อง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดสู่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 6
  • File Size 66.73 KB
  • File Count 1
  • Create Date 1 May 2023
  • Last Updated 1 May 2023

เรื่อง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดสู่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *