Skip to content

เรื่อง จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำสารสนเทศ Dashboard เเพื่อการริหารนโยบายมุ่งเน้นในการบรรลุตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในการรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 6
  • File Size 61.78 KB
  • File Count 1
  • Create Date 8 May 2023
  • Last Updated 8 May 2023

เรื่อง จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำสารสนเทศ Dashboard เเพื่อการริหารนโยบายมุ่งเน้นในการบรรลุตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในการรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *