Skip to content

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น 3,อาคาร 4 ชั้น 4 และอาคาร 6 ชั้น 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 284.78 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 May 2023
  • Last Updated 11 May 2023

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น 3,อาคาร 4 ชั้น 4 และอาคาร 6 ชั้น 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *