Skip to content

โครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4 และ ชั้น 3 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 15
  • File Size 273.73 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 September 2022
  • Last Updated 28 September 2022

โครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4, ชั้น 4 อาคาร 4 และ ชั้น 3 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *