Skip to content

เอกสารอบรม

หน้าหลัก >> Download >> เอกสารอบรม >> หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (HPT)

หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (HPT)

ใบสมัคร สอบคัดเลือก “หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ” (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 3 ปี 2561

รายละเอียดเอกสารใช้สำหรับการประกอบการสมัคร

เอกสารดาวน์โหลดและรายละเอียดหลักสูตร

ใบสมัครลงทะเบียนสอบคัดเลือก “หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ” (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม

แผ่นพับ หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายแะยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560

ตารางการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560

เอกสารใช้สำหรับการประกอบการสมัคร (แนบไฟล์ส่งที่ email: bops.expertcenter@gmail.com)

  • เอกสารแสดงความคิดเห็น
  • หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสม