หมอพร้อม

LINE Official Account "หมอพร้อม"

 

 QR Code หมอพร้อม 
ระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19
คู่มือการใช้งาน ตารางนำเข้าข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ Admin ในการเข้าถึง
MOPH Immunization Center
เอกสารดาวน์โหลด
 
ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล 13 จังหวัด

การกำหนดเลขประจำตัว
สำหรับต่างชาติ
แบบแจ้งความประสงค์เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19  
สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม บน  Line OA และ application หมอพร้อม
Digital Health Pass หมอพร้อม Home Isolation
หมอพร้อม Station MOPH Certificate
 

 

 


 

LINE Official Account "MOPH Connect" (หมอพร้อม)
จองคิวล่วงหน้า รู้สิทธิการรักษา ค้นหาได้ทุกหน่วยบริการ

ระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล

ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ "การจองวัคซีน"

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
MOPH Connect
แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ MOPH Connect
(หมอพร้อม)
ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการจองวัคซีน
WORD | PDF
แผ่นพับ/คู่มือ
MOPH Connect
ความรู้สุขภาพ ระบบลงทะเบียน เอกสารประชุม/อบรม
 
วิดีโอแนะนำการใช้งาน
MOPH Connect
FACEBOOK