Skip to content

เรื่อง จ้างจัดทำระบบประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Transformation) ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 4
  • File Size 357.19 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 May 2023
  • Last Updated 25 May 2023

เรื่อง จ้างจัดทำระบบประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Transformation) ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *